Asia Cruise - Secret

Şarkı sözü Türkçe çeviri
[Verse 1:]
Hear my phone ring at three a.m.
Gece üçte telefonumun çaldığını duyuyorum
So I pick it up cause I know it's him
Bu yüzden telefonu açtım çünkü o olduğunu biliyorum
He said I just wanna call
Sadece aramak istediğini söyledi
Cause I had a long day and I just wanna hear your voice
Çünkü uzun zaman oldu ve sadece sesini duymak istedim dedi
He said I'm on my way home from a flight
Uçuştan evine döndüğünü söyledi
And thought about you all through the night
Ve senin hakkında düşünüyorum geceye rağmen dedi
But the reality is, is he's going back to her
Ama gerçek,ona geri gidecek
And I'm going back to mine
Ve bende kendime kalacağım

[Chorus:]
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
But we both understand and we both really care
Ama ikimizde anlıyoruz ve ikimizde gerçekten önemsemiyoruz
But we're not ready to let it go
Ama bırakıp gitmeye hazır değiliz
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
What do you want me to do?
Bana ne yapmak istiyorsun
What do you want me to say?
Bana ne söylemek istiyorsun
Fallin' in love wasn't part of the plan
Aşık olmak bir parçası değildi
Of the secret
Sır planının

[Verse 2:]
He just pulled up to his house
O sadece evine çekildi
So we gotta hang up for a little while
Böylece bir süreliğine telefonu kapatacağız
But before we got off the phone
Ama önce telefona ulaşabilmeliyiz
For the first time he said I love you... I love you
Ilk defa bana seni seviyorum dedi�seni seviyorum
So now what am I supposed to do?
Şimdi ne yapmam gerek
What am I supposed to say?
Ne söylemem gerekiyor
You've got me so confused-You've got me so confused
Benim aklımı çok karıştırdı- Benim aklımı çok karıştırdın
How am I going to look my man in his face?
Nasıl kendi sevgilimin yüzüne bakacağım
What am I gonna do?
Ne yapmalıyım

[Chorus:]
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
But we both understand and we both really care
Ama ikimizde anlıyoruz ve ikimizde gerçekten önemsemiyoruz
But we're not ready to let it go
Ama bırakıp gitmeye hazır değiliz
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
What do you want me to do?
Bana ne yapmak istiyorsun
What do you want me to say?
Bana ne söylemek istiyorsun
Fallin' in love wasn't part of the plan
Aşık olmak bir parçası değildi
Of the secret
Sır planının


[Verse 3:]
We've got to figure this out (Ohohhohh)
Bunu atlatmak zorundayız
Cause we're too deep in it now (Ohohhohh)
Çünkü şu anda çok derinlerdeyiz
Cause we slipped up and fell in love
Çünkü süzülüp gidiyoruz ve aşık oluyoruz
While we were both with somebody else
Hemde ikimizde başka biriyleyken

[Chorus: x2]
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
But we both understand and we both really care
Ama ikimizde anlıyoruz ve ikimizde gerçekten önemsemiyoruz
But we're not ready to let it go
Ama bırakıp gitmeye hazır değiliz
Cause he's my secret
Çünkü o benim sırrım
And I'm his secret
Ve bende onun sırrıyım
What do you want me to do?
Bana ne yapmak istiyorsun
What do you want me to say?
Bana ne söylemek istiyorsun
Fallin' in love wasn't part of the plan
Aşık olmak bir parçası değildi
Of the secret
Sır planının
Sekizonbeş; Sade bilgi.