Asia Cruise - Tears

Şarkı sözü Türkçe çeviri
What are you doing?
Ne yapıyorsun
How did we get here?
Nasıl buraya vardık
What is this feeling?
Bu duygu ne böyle
Tell me its mine.
Benim olduğunu söyle bana
Where did you take me?
Beni nereye götürüyorsun
I wanna stay here.
Burada kalmak istiyorum
What I been missin, all of this time.
Tüm bu zamanda kayıp mı olacağım

And as I whisper in your ear,
Ve kulağına fısıldarken
something has changed and I'm unclear.
Bazı şeylerin değiştiğini ve belirleyemediğimi
Touchin' and kissin'
Dokunuyorum ve öpüyorum
My body feels different
Vücudum farklı hissediyor
I've lost my senses...
Hislerim kayboldu

[Bridge]
When you find the right spot and take control,
Doğru yolu bulduğunda ve kontrolü ele aldığında
when you lock on me and you don't let go.
Beni bağladığında ve bırakmadığında
I wasn't ready for, all that you had in store
Bunun için hazır değilim hazinende olmaya
Baby I want more, and more and more!
Bebeğim daha fazlasını istiyorum…
I don't know!
bilmiyorum

[Chorus]
What have you got in you? Makes me emotional
sahip olduğun ne var ki?beni duygulandırıyor
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (cause I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına(çünkü ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
Boy you make me feels sooooo
oğlum beni çok.
I can't describe this mood (I feel so vulnerable)
bu ruh halini tarif edemem(çok hassas hissediyorum)
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (got I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına (ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
You got me in tears.
Göz yaşlarıyla bana sahipsin

You got me so high
Çok yükseklerde bana sahipsin
I'm in a rush here.
Burada acele ediyorum
Please baby take me, I wanna gooooo
Lütfen bebeğim götür beni,gitmek istiyorum
Whats happenin now? My visions unclear
Şimdi ne oluyor?önsezilerim belirsiz
Far from physical, you touch my soulll.
Fiziksel olarak çok uzaktayız,ruhuma dokunuyorsun

[Bridge 2]
Dont bring me down just leave me here.
Beni yıkma sadece burada bırak
No other feeling can compare!
Başka bir duyguyla karşılaştırmak yok
Touchin' and kissin'
Dokunuyorum ve öpüyorum
My body feels different
Vücudum farklı hissediyor
I've lost my senses...
Hislerim kayboldu

[Chorus]
What have you got in you? Makes me emotional
sahip olduğun ne var ki?beni duygulandırıyor
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (cause I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına(çünkü ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
Boy you make me feels sooooo
oğlum beni çok.
I can't describe this mood (I feel so vulnerable)
bu ruh halini tarif edemem(çok hassas hissediyorum)
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (got I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına (ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
You got me in tears.
Göz yaşlarıyla bana sahipsin

Hold me baby dont let go!
Tut beni bebeğim bırakma
I'm speechless baby, I dont know
Dilsizim bebeğim,bilmiyorum
What you doin to me, but dont stop!
Bana ne yaptın,ama durma
What you doin to me, doin to me!!
Bana ne yaptın,ne yaptın
[x2]

[Chorus]
What have you got in you? Makes me emotional
sahip olduğun ne var ki?beni duygulandırıyor
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (cause I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına(çünkü ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
Boy you make me feels sooooo
oğlum beni çok.
I can't describe this mood (I feel so vulnerable)
bu ruh halini tarif edemem(çok hassas hissediyorum)
What is it that you do,
senden olan ne var ki?
to bring me to tears, tears (got I'm cryin)
beni gözyaşlarına çekiyor..gözyaşlarına (ağlıyorum)
You got me in tears, tears
gözyaşlarıyla bana sahipsin
You got me in tears.
Göz yaşlarıyla bana sahipsin
Sekizonbeş; Sade bilgi.