Blue Öyster Cult - See You In Black

Şarkı sözü Türkçe çeviri
I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
It'd make me feel like your husband's dead
Kocanın ölüsü gibi hissettirir bana
I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
We could make him suffer instead
Onun yerine acı çektirebiliriz

I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum

You can't lie to me Ann
Bana yalan söyleyemezsin Ann
You can't pretend he isn't beating you up
Seni dövmüyormuş gibi davranamazsın
I saw the marks on your hands
Ellerindeki işaretleri gördüm
I saw the blood on your coffee cup
Kahve fincanındaki kanı gördüm

I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
tekrar

The wind plucks your black lace gown
Rüzgar dantel elbiseni koparır
You're standin' proudly beside his grave
Mezarının yanında gururla duruyorsun
I see you wearing black
Siyahlar içindesin
Gently smiling and oh so brave
Usulca gülümseyerek oh çok cesurca

We'll run away to Greece
Yunanistan'a kaçacağız
We'll walk the ruins of the Parthenon
Partenon'un harabelerinde yürüyeceğiz
We'll drink ouzo in our tub
Fıçıdaki ouzo*muzu içeceğiz
Watch the dust billow 'til the night's gone
Gece karanlığa gömülene kadar tozun dalgasını izle

I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
I'd like to see you in black I'd like to see you in black
Seni siyahlar içinde görmek istiyorum, Seni siyahlar içinde görmek istiyorum
tekrar
In black
Siyah içinde
In black
Siyahlar içinde
Sekizonbeş; Sade bilgi.