Christina Milian - Down For You

Şarkı sözü Türkçe çeviri
[VERSE 1:]
Boy you know I'm the type of girl
Oğlum biliyorsun tipik kızlardanım
Who will always understand
Her zaman anlaşılan
And whatever you're going through,
Ve ne olursa olsun üstesinden gelirsin
I will always be right there
Ben her zaman orada olurum
But there's just a few things you should know
Ama bilmen gereken bir şey var
I'm not the chick that'll blow ya' spot in front your friends
Ama ben arkadaşlarının önünde küçük düşüreceğin kızlardan değilim
Cuz I'm cool like that, I'm sayinçÜnkü söylediğim gibi ben harikayım

Maybe your old girlfriend complained
belki senin şikayet ettiğin genç sevgilinim
But baby with me, it's not the same
ama bebeğim benimle aynı olmayacak
You treat me right when we're alone
yalnızken bana düzgün davranırsın
You got your own thing when you're gone
gittiğinde kendin olacaksın bir tek

[CHORUS:]
Baby you know that I'm down for you
bebeğim biliyorsun senin için aşağıyım
Keep that on the low when you're with your crew
arkadaşlarınlayken alçaltmaya devam ediyorsun
Cuz I know how you feel when it's me and you
çünkü ben ve senken nasıl hissettiğini biliyorum
Cuz baby you know that I'll hold it down for you
çünkü bebeğim senin için aşağıyı oynayacağım biliyorsun
No need to trip when you're with your friends
arkadaşlarınlayken düşürmeye gerek yok
Cuz you aint gotta hug me or hold my hand
çünkü bana sarılman veya elimi tutman gerekmez
Baby I'm grown so I understand
Bebeğim büyüdüm bu yüzden anlıyorum
Cuz baby you know that I'll hold it down for you
Çünkü bebeğim senin için aşağıyı oynayacağım biliyorsun

[VERSE 2]
It's kinda funny on the phone when I talk to you
Senle konuştuğumda telefonda bir tür eğlence var
When I tell you "I love you", and you just laugh and say "me too" (ooh)
Sana seni seviyorum dediğimde sadece gülüyorsun ve bende diyorsun
Just the other day when you passed me by
Sadece beni başka bir güne geçiriyorsun
I could see you were checkin' me from the corner of your eye
Gözlerinin ucuyla beni denetlediğini görüyorum

Maybe your old girlfriend complained
belki senin şikayet ettiğin genç sevgilinim
But baby with me, it's not the same
ama bebeğim benimle aynı olmayacak
You treat me right when we're alone
yalnızken bana düzgün davranırsın
You got your own thing when you're gone
gittiğinde kendin olacaksın bir tek

[CHORUS:](x2)
Baby you know that I'm down for you
bebeğim biliyorsun senin için aşağıyım
Keep that on the low when you're with your crew
arkadaşlarınlayken alçaltmaya devam ediyorsun
Cuz I know how you feel when it's me and you
çünkü ben ve senken nasıl hissettiğini biliyorum
Cuz baby you know that I'll hold it down for you
çünkü bebeğim senin için aşağıyı oynayacağım biliyorsun
No need to trip when you're with your friends
arkadaşlarınlayken düşürmeye gerek yok
Cuz you aint gotta hug me or hold my hand
çünkü bana sarılman veya elimi tutman gerekmez
Baby I'm grown so I understand
Bebeğim büyüdüm bu yüzden anlıyorum
Cuz baby you know that I'll hold it down for you
Çünkü bebeğim senin için aşağıyı oynayacağım biliyorsun

Baby you know that I'm down for you
bebeğim biliyorsun senin için aşağıyım
Sekizonbeş; Sade bilgi.