Elliott Smith - Say Yes

Şarkı sözü Türkçe çeviri
I'm in love with the world through the eyes of a girl
Gözlerinin içinde dünya olan bir kıza aşığım
who's still around the morning after
o günden sonra hala buralarda olan bir kıza
we broke up a month ago and I grew up I didn't know
1 ay önce ayrıldık ve ben büyüdüm bilmeden
I'd be around the morning after
buralarda olabilirdim o günden sonra

it's always been wait and see
her zaman böyledir.. bekle ve gör
a happy day and then you pay
mutlu bir gün ve sonra ödersin
and feel like shit the morning after
ve ertesi gün berbat hissedersin
but now I feel changed around and instead falling down
ama şimdi yıkılmak yerine değişmiş hissediyorum
I'm standing up the morning after
ve ayağa kalkabiliyorum o günden sonra

situations get fucked up and turned around sooner or later
durumların içine edilir,ve er geç tersine döner
and I could be another fool or an exception to the rule
ve ben bir başka aptal olabilirim ya da bir istisna kurala göre
you tell me the morning after
anlat bana o günden sonrasını

crooked spin can't come to rest
eğri kanca geri gelmez
I'm damaged bad at best
Kötünün de kötüsünde battım
she'll decide what she wants
Ne istediğine karar verecek o
I'll probably be the last to know
ve muhtemelen ben son bilen olacağım
no one says until it shows and you see how it is
o olana kadr kimse söylemez ve nasıl olduğunu görürsün
they want you or they don't
isterler ya da istemezler
say yes
tamam de

I'm in love with the world through the eyes of a girl
Gözlerinde dünya olan bir kıza aşığım
who's still around the morning after
o günden sonra hala buralarda olan bir kıza..
Buse--
Sekizonbeş; Sade bilgi.