Europe - Open Your Heart

Şarkı sözü Türkçe çeviri
Days filled with joy
Günler eğlenceyle dolu
And days filled with sorrow
Ve günler hüzünle dolu
I don't know just what to do
Ne yapacağımı bilmiyorum
Am I happy today
Bugün mutlu muyum
Am I lonely tomorrow
Yarın yalnız mıyım
Everything depends on you
Her şey sana bağlı

And I've been waitinVe bekliyordum
For the angels to knock on my door
Kapımı çalacak melekler için
And I've been hopinVe umuyordum
That everything could be like before
Her şeyin önceki gibi olabilmesini

Open your heart and tell me what's wrong
Kalbini aç ve bunun yanlış olduğunu söyle
Why can't you talk like you used to do before
Neden önceki gibi konuşamıyorsun
I don't know if I'm weak, I don't know if I'm strong
Zayıfsam bilemiyorum, güçlüysem bilemiyorum
Hey girl, I can't cope anymore
Hey kızım, artık başa çıkamıyorum

And I've been waitinVe bekliyordum
For the angels to knock on my door
Kapımı çalacak melekler için
And I've been hopinVe umuyordum
That everything could be like before
Her şeyin önceki gibi olabilmesini

Open your heart, let me hear you
Kalbini aç, dinlet bana
Make up your mind, I wanna hear you call
Fikrini değiştir, çağrını duymak istiyorum
Open your heart, want to come near you
Kalbini aç, yanına gelmek istiyorum
Make up your mind, oh girl before i fall
Fikrini değiştir, oh kızım düşmeden önce

Maybe the sun will continue to shine
Belki de güneş parlamaya devam eder
Maybe the rain will continue to fall
Belki de yağmur yağmaya devam eder
Maybe you want to leave me behind
Belki de beni arkanda bırakmak istiyorsun
Maybe you'll change and give me a call
Belki de değişeceksin ve arayacaksın beni
Sekizonbeş; Sade bilgi.