Jamelia - Beware Of The Dog

Şarkı sözü Türkçe çeviri
Listen to me...
Beni dinle...

Do You know how much you want him
O adamı ne kadar istediğini biliyor musun?

You try to be cool about it
Bu konuda mükemmel olmaya çalışıyorsun

You try to be big about it
Bu konuda etkili olmaya çalışıyorsun

You're constantly, just, denying
Sürekli olarak sadece inkar ediyorsun

You're like a moth to a flame
Sen,ateşe karşı bir gece kelebeği gibisin

You hardly wait but listen
Güçlükle bekliyorsun ama dinle

Cause I know what I'm saying
Çünkü ben ne söylediğimi biliyorum

He's trying to catch you in it
O adam seni ateşin içine çekmeye çalışıyor

And then he can back you in it
Ve sonra ateşin içinde sana arka çıkabilir

He's just another girl addict
O adam bambaşka bir kız düşkünü

And if you give it away
Ve eğer sen(bu adama)kız verirsen

You gotta be crazy, crazy
Deli,kaçık olmalısın

Stop!
Dur !

You better shake him off before he gets ya
O adam seni elde etmeden önce ondan kurtulsan daha iyi

He's coming to get ya, he's coming to get ya
Seni almaya geliyor,seni almaya geliyor

Stop!
Dur !

He'll only build you up
O sadece seni göklere çıkaracak

And then forget ya
Ve sonra seni unutacak

He's dirty to the bone
O adam kemiğe karşı edepsiz

Beware of the dog
Köpeğe dikkat et

Well I was damn near addicted
Pek âlâ, hemen hemen(ona) bağımlıydım lanet olasıca

I got into trouble with him
İçimde onunla ilgili sıkıntı var

I got in a bubble with him
İçimde onunla ilgili bir hayâl var

Where everything was just as he wanted
Orada herşey sadece onun istediği gibiydi

Oh but then I got wise
Oh ama sonra farkına vardım

I got outta sight
Gözden uzak oldum

So take my advice
Bu yüzden tavsiyemi al

I know you hear me
Beni duyduğunu biliyorum

You better reach out and touch me
Elini uzatsan ve bana dokunsan daha iyi edersin

You better reach out
Elini uzatsan daha iyi edersin

Beware of the dog...
Köpeğe dikkat et
Çeviren:Ahmet KADI
Sekizonbeş; Sade bilgi.