Lillix - Stay

Şarkı sözü Türkçe çeviri
I'm unlisted, I'm resisiting, all the lies the minds are twisted
Liste dışıyım,karşı koyuyorum aklımın köşesine kıvrılmış tüm yalanlara
Can't believe in honesty, please don't turn your back on me
Açıkçası inanamıyorum,lütfen bana arkanı dönme
I am breaking, molding, making. All these thoughts are over taking.
Kırılıyorum,küfleniyorum,tamalanıyorum.tüm bu düşünceler yıkılıyor
Everything I want to see, hoping you will stay with me.
Görmek istediğim her şey,umuyorum ki benimle kalırsın

I... am weakening. I... am weakening. Stay.
Güçsüzleşiyorum..güçsüzleşiyorum..kal

Am I folding? No, I'm holding on to what the signs are showing
Katlanabilir miyim? Hayır gösterilen işaretlere tutunuyorum
Everything that's meant to be doesn't come so easily.
Her şey olması gerektiği gibi kolay olmuyor

I... am weakening. Yeah, I... am weakening
Ben�Güçsüzleşiyorum..evet� Ben�Güçsüzleşiyorum

If I was gonna lose you, so what I'm gonna lose you
Eğer seni kaybedeceksem..bu yüzden ne kaybederim
Either way, either way.
Her iki şekildede..
But my heart didn't choose to, so what I'm gonna lose you, yeah.
Ama kalbim seçim yapamıyor..bu yüzden seni kaybediyorum evet
Either way. Either way, stay.
Her iki şekildede..kal

You got it, you got it all...
Anladın �hepsini anladın
And you got it, and you got it all...
Ve anladın..sen hepsini anladın

Oh... why am I weakening?
Ohh.. neden güçsüzleşiyorum?

If I was gonna lose you, so what I'm gonna lose you
Eğer seni kaybedeceksem..bu yüzden ne kaybederim
Either way, either way.
Her iki şekildede..
But my heart didn't choose to, so what I'm gonna lose you,
Ama kalbim seçim yapamıyor..bu yüzden seni kaybediyorum
Either way. Either way, stay.
Her iki şekildede..kal

Oh... stay. Stay... Stay...
Ohh�kal�kal
Sekizonbeş; Sade bilgi.