Marie Digby - Breathing Underwater

Şarkı sözü Türkçe çeviri
There's a light in the dark where the sky splits apart
Gökyüzünü birbirinden ayıran karanlıkta bir ışık var
Where the stars find a way to shine through all the spaces in between
Tüm boşluklar arasında yıldızlar parlamak için bir yol arıyor
Here we are, face to face, all alone in this place
Buradayız,yüz yüze,bu yerde yapayalnızız
And the night is finally coming down to you and me
Ve gece sonunda senle benim için bitiyor

Tell me where you been hiding
Nereye saklandığını söyle bana
Oh, I want to know
Oh bilmek istiyorum
You're my silver lining covered in gold
sen benim altın kaplamalı gümüşümsün
Tell me what am I feeling
Ne hissettiğimi söyle bana
Well, it's hard to explain
İyi,bunu açıklaması zor
Like underwater breathing, swimming in rain
Sanki su altında nefes alıyormuşum gibi ya da yağmurda yüzüyormuşum gibi

Oh oh, all I really wanna do, do
Oh oh hepsini gerçekten bilmek istiyorum
Is fall a little deeper with you, you
Seninle derinlere mi düşüyorum
Never come up
Asla gelmeyen derinliklere
Breathing, breathing underwater
Nefes alıyorum su altında
Weightless with every little kiss you steal, boy
Hazırlıksız bir küçük öpücük çaldın oğlum,
You are m-making me feel, feel
Bana hissettiriyorsun
Like I'm breathing
Sanki nefes aldığımı
Breathing, breathing underwater
Su altında nefes aldığımı

Wanna fly through the blue bay on the bottom with you
Seninle mavi körfeze rağmen uçmak istiyorum
Getting lost in the waves, let the world slip away
Dalgalar kayboluyor,bırak dünya uzaklaşsın
When nobody can find us, I don't wanna be safe
Kimse bizi bulamasın,güvende olmak istemiyorum
Leave it all behind us, make an escape
Herkesi geride bırakalım,bir kaçış yapalım

Tell me what am I feeling
Ne hissettiğimi söyle bana
oh , it's hard to explain
oh,bunu açıklaması zor
Like underwater breathing, swimming in rain
Sanki su altında nefes alıyormuşum gibi ya da yağmurda yüzüyormuşum gibi

Oh oh, all I really wanna do, do
Oh oh hepsini gerçekten bilmek istiyorum
Is fall a little deeper with you, you
Seninle derinlere mi düşüyorum
Never come up
Asla gelmeyen derinliklere
Breathing, breathing underwater
Nefes alıyorum su altında
Weightless with every little kiss you steal, boy
Hazırlıksız bir küçük öpücük çaldın oğlum,
You are m-making me feel, feel
Bana hissettiriyorsun
Like I'm breathing
Sanki nefes aldığımı
Breathing, breathing underwater
Su altında nefes aldığımı

Wanna go to the edge
Kıyıya gitmek istiyorum
Wanna dive in again
Tekrar dalmak istiyorum
Here we are, face to face, all alone in this place
Buradayız,yüz yüze,bu yerde yapayalnızız
And it's finally coming down to you and me
Ve bu sonunda senle benim için bitiyor

Oh oh, all I really wanna do, do
Oh oh hepsini gerçekten bilmek istiyorum
Is fall a little deeper with you, you
Seninle derinlere mi düşüyorum
Never come up
Asla gelmeyen derinliklere
Breathing, breathing underwater
Nefes alıyorum su altında
Weightless with every little kiss you steal, boy
Hazırlıksız bir küçük öpücük çaldın oğlum,
You are m-making me feel, feel
Bana hissettiriyorsun
Like I'm breathing
Sanki nefes aldığımı
Breathing, breathing underwater
Su altında nefes aldığımı

Oh oh, all I really wanna do, do
Oh oh hepsini gerçekten bilmek istiyorum
Is fall a little deeper with you, you
Seninle derinlere mi düşüyorum
Never come up
Asla gelmeyen derinliklere
Breathing, breathing underwater
Nefes alıyorum su altında
Weightless with every little kiss you steal, boy
Hazırlıksız bir küçük öpücük çaldın oğlum,
You are m-making me feel, feel
Bana hissettiriyorsun
Like I'm breathing
Sanki nefes aldığımı
Breathing, breathing underwater
Su altında nefes aldığımı

breathing underwater
Su altında nefes aldığımı
breathing underwater
Su altında nefes aldığımı
breathing underwater
Su altında nefes aldığımı

Şarkı yazarı: Seals, Troy Verges, Hillary Lindsey
Sekizonbeş; Sade bilgi.