Marie Digby - Miss Invisible

Şarkı sözü Türkçe çeviri
There's a girl
Bir kız avar
Who sits under the bleachers
Tribünün altında oturan kim
Just another day eating alone
Sadece başka bir gün yalnız yemek yiyen
And though she smiles
Ve buna rağmen gülümseyen
There is something just hiding
Sadece saklandığı bir şey var
And she cant find a way to relate
Ve ilgilenmek için bir şey bulamıyor
She just goes unnoticed
Sadece beklenmeden gider
As the crowd passes by
Kalabalıktan geçerek
And she'll pretend to be busy
Ve meşgulmuş takliti yapacak
When inside she just wants to cry
İçinden ağlamak geldiğinde
She'll say...
Söyleyecekki..

[Chorus]
Take a little look at the life of Miss Always Invisible
Her zaman görünmeyen bayanın hayatına bir göz atın
Look a little closer, I really really want you to put yourself in her shoes
Biraz yakından bakın,onun ayakkabılarına kendini koymak için gerçekten bilmek istiyorum
Take another look at the face of Miss Always Invisible
Her zaman görünmeyen bayanın yüzüne başka bir bakış atın
Look a little harder and maybe then you will see why she waits for the day
Biraz zorlayıp bakın ve belki sonra onun neden başka bir günü beklediğini göreceksiniz
When you'll ask her her name
Ona adını sorduğunuzda…

The beginning, in the first weeks of class
Başlangıç..sınıfın ilk haftalarında
She did everything to try and fit in
O her şeyi deneyecek ve uygulayacak
But the others
Ama diğerleri
they couldn't seem to get past all the things that mismatched on the surface
yüzeydeki uyumsuzluğu tüm geçmişiyle anacaklar
And she would close her eyes when they left and she fell down the stairs
ve o gözlerini kapayacak onlar çıktığında ve o merdivenden düştüğünde
And the more that they joked
ve daha fazla eğlenecekler
And the more that they screamed
ve daha fazla haykıracaklar
She retreated to where she is now
o şimdi bir yere çekilecek
And she'll sing...
ve söyleyecek ki…

[Chorus]
Take a little look at the life of Miss Always Invisible
Her zaman görünmeyen bayanın hayatına bir göz atın
Look a little closer, I really really want you to put yourself in her shoes
Biraz yakından bakın,onun ayakkabılarına kendini koymak için gerçekten bilmek istiyorum
Take another look at the face of Miss Always Invisible
Her zaman görünmeyen bayanın yüzüne başka bir bakış atın
Look a little harder and maybe then you will see why she waits for the day
Biraz zorlayıp bakın ve belki sonra onun neden başka bir günü beklediğini göreceksiniz
When you'll ask her her name
Ona adını sorduğunuzda…

And one day just the same as the last
Ve bir gün geçenelerle aynı olacak
Just the days been in counting the time
Sadece sayılan zamanlar geçen günler
Came a boy that sat under the bleachers just a little bit further behind...
Bir çocuk gelir ve tribünün altına oturur daha geriye..

Şarkı yazarı:Marie Digby
Sekizonbeş; Sade bilgi.