Marie Digby - Spell

Şarkı sözü Türkçe çeviri
A spotlight's shining brightly
Bir spot ışığı parlakça yanıyor
On my face
Yüzüme doğru
And I can't see a thing
Ve bir şey göremiyorum
And yet I feel you , looking my way
Ve henüz seni hissedebildim,yoluma bakarken

An empty stage
Boş bir sahne
With nothing but this girl
Hiçbir şey yok bu kız dışında
Who's singing this simple melody
Bu basit melodiyi kim söylüyor
And wearing her heart on her sleeve
Ve kolunda yüreğini taşıyorum
And right now...
Ve şu anda

I have you
Sana sahibim
For a moment I can tell I've got you
Bir anlık sana sahip olduğumu söyleyebilirim
Cause your lips don't move
Çünkü dudakların kıpırdamıyor
And something is happening
Ve bir şey oluyor
Cause your eyes tell me the truth
Çünkü gözlerin bana doğruyu söylüyor
I've put a spell over you.
Senin üzerine bir büyü koydum

Beauty emanates from every word that you say
Söylediğin her sözcükten güzellik çıkıyor
And capture the deepest thoughts
Ve en derin düşüncelere kapılıyorum
In the purest and simplest of ways
Yolların basitliğinde ve saflığında
But you see
Ama göreceksin
I'm not that graceful like you
Senin gibi zarif değilim
Nor am I as eloquent
Ne de olsa anlamlıyım
But just a simple melody
Ama sadece basit bir melodi
Can change the way that you see me
Beni göreseye kadar değişecek
And right now..
Ve şu anda

I have you
Sana sahibim
For a moment I can tell I've got you
Bir anlık sana sahip olduğumu söyleyebilirim
Cause your lips don't move
Çünkü dudakların kıpırdamıyor
And something is happening
Ve bir şey oluyor
Cause your eyes tell me the truth
Çünkü gözlerin bana doğruyu söylüyor
I've put a spell over you.
Senin üzerine bir büyü koydum

All my life I stumble
Tüm hayatım boyunca yanıldım
But up here I am just perfect
Ama burada mükemmelim
Perfect as i'll ever be...
Hiç olamayacağım kadar mükemmel..

Şarkı yazarı:Marie Digby; Bruner
Sekizonbeş; Sade bilgi.