Marie Digby - Traffic

Şarkı sözü Türkçe çeviri
This is the third time this week
Bu buhafta üçüncü kez oldu
That I find myself wandering down your street
Senin caddende kendimi dolaşırken bulmak
and I can't seem to give it up.
Ve pes etmişim gibi görünmüyor
I've even stopped making these excuses for why you're stuck here in my thoughts
Bu bahaneleri yapmayı durdurmam gerek neden burada düşüncelerimdesin
when it's been long enough.
Yeterince uzun zamandan beri
I try to keep myself moving, but I'm not going anywhere..
Devam etmeye çalışıyorum ama hiçbir yere varamıyorum

I wait in the same spot
Aynı yerde bekliyorum
Brain like a parking lot
Beynim bir otoparkta durmuş gibi
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
You're the reason why i'm wrecked
Harap olmamın sebebisin
I pray for it to stop
Durmak için dua ediyorum
Like rain on the sidewalk
Kaldırımdaki yağmur gibi
Traffic in my head
Kafamdaki trafik
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
There's just too much to forget
Unutmak için çok fazla şey var

Guess I should be happy now
Sanırm şimdi mutlu olmalıyım
Everything is back to how it was
Her şey nasıl olduğuna geri dönsün
Before you came around
Sen gelmeden önceye
I'm already changing
Değişmeye zaten hazırım
I've even tried to find a new distraction
Hatta yeni delilikler bulmayı bile denedim
But still you surround
Ama hala senin çevrendeyim
As if it's not hard enough
Zor olması yeterli değil sanki
And I try to keep myself moving but i'm not going anywhere
Devam etmeye çalışıyorum ama hiçbir yere varamıyorum

I wait in the same spot
Aynı yerde bekliyorum
Brain like a parking lot
Beynim bir otoparkta durmuş gibi
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
You're the reason why i'm wrecked
Harap olmamın sebebisin
I pray for it to stop
Durmak için dua ediyorum
Like rain on the sidewalk
Kaldırımdaki yağmur gibi
Traffic in my head
Kafamdaki trafik
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
There's just too much to forget
Unutmak için çok fazla şey var

A part of me thinks that i'm going crazy
Parçalarım delirdiğimi düşünüyor
The world's spinning
Dünya dönüyor
My vision is hazy
Görüşüm bulanık
And none of this makes any sense
Ve hiçbiri mantıklı değil
I never meant for this to end
Asla son için bunu istemedim
I can do what I have to do..
Ne yapmam gerekiyorsa onu yapabilirim
If I could only get around you
Eğer sadece etrafında kalabilsem

I wait in the same spot
Aynı yerde bekliyorum
Brain like a parking lot
Beynim bir otoparkta durmuş gibi
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
You're the reason why i'm wrecked
Harap olmamın sebebisin
I pray for it to stop
Durmak için dua ediyorum
Like rain on the sidewalk
Kaldırımdaki yağmur gibi
Traffic in my head
Kafamdaki trafik
You're the traffic in my head
Kafamdaki trafiksin
There's just too much to forget
Unutmak için çok fazla şey var

Şarkı yazarı:Marie Digby; Cutler, Preven
Sekizonbeş; Sade bilgi.