Megadeth - Insomnia

Şarkı sözü Türkçe çeviri
I'm running in quicksand
Bataklık kumunun içinde koşuyorum

something's haunting me
Bazı şeyler beni usandırıyor

the guilty past I've buried
Geçmişteki suçluluğumun üstüne sünger çektim

my mind won't let me sleep
Zihnim uyumama izin vermeyecek

I'll do anything for peace - I keep waking up
Barış için bir şey yapmayacağım - ben uyuyamam

a solemn oath I make
Yaptığım resmi bir yemin

cross my heart please let me sleep - I keep waking up
Karşı gel kalbim lütfen uyumama izin ver - ben uyuyamam

how much more do I take
Ne kadar daha dayanabilirim

My head is talking to me
Kafam benimle konuşuyor

I don't know what it needs
Ne ihtiyacı olduğunu bilmiyorum

but the loudest voice is the one I heed
Fakat bu dikkat ettiğim en gürültülü ses

Insomnia, my swollen bloodshot eyes
Uyuyamamazlık , şişmiş kanlı gözlerim

Insomnia, awake till morning light
Uyuyamamazlık , sabah ışıklarına kadar uyanık

Insomnia, stirring deep inside
Uyuyamamazlık , derin içime doğru harekete geçiyor

Insomnia, somebody turn out the lights
Uyuyamamazlık , bazıları ışıkları söndürür

I can't sleep - insomnia
Uyuyamıyorum - uyuyamamazlık

I'm twisting and turning - I keep waking up
Bükülüyorum ve dönüyorum - uyanık kalıyorum

the madness I must tame
Bu çılgınlığa son vermeliyim

my candle is burning - I keep waking up
Mumum yanıyor - uyanık kalıyorum

both ends again today
Yine bugün de biter

The whole house is creaking
Bütün ev gıcırdıyor

I know they're out there
Onların burada olmadıklarını biliyorum

the things kept from sight
Birşeyler görüyorum

I beg to the shadows
Gölgelere yalvarıyorum

I can't sleep
Uyuyamıyorum

Insomnia, footsteps on the walk
Uyuyamamazlık, ayak izleri yürüyüşte

Insomnia, I hear someone knock
Uyuyamamazlık, birilerinin kapıyı çaldığını duyarım

Insomnia, I wish it was a dream
Uyuyamamazlık, bunun bir rüya olmasını dilerim

Insomnia, can you hear me scream
Uyuyamamazlık, feryatlarımı duyabilir misin?
Sekizonbeş; Sade bilgi.