Miley Cyrus - Good-bye Twitter

Şarkı sözü Türkçe çeviri
The rumors are true, I deleted my twitter.
Söylentiler doğru, Twitter'ımı iptal ettim.
Can you believe it
İnanabiliyor musun?
I got, got 2 million
2 milyon takipçim var
Then I said adios
Sonra "adios" dedim
I had to say goodbye
Hoşçakal demek zorundayım
and this little rap is to tell my fans why.
Ve bu küçük rap hayranlarıma nedenini söylemek için.

No it wasn't because my friend told me to
Hayır bu değildi çünkü arkadaşlarım da söyledi
Y'all know very well what you say I don't do
Hepiniz benim söylediklerimi yapmadığımı biliyorsunuz.
And the reasons are simple I started tweeting about pimples
Ve sebepler basit sivilceler hakkında yazmaya başlamıştım
I stopped living for moments and started living for people
Anı yaşamayı durdurmuştum ve insanlar için yaşıyordum
Yeah you write what you're doing but who really cares
Evet ne yaptığını yazıyorsun ama gerçekten kimin umurunda
If I'm playing with Noah or just doing my hair
Eğer ben Noah'la oynuyorsam yada saçımı yapıyorsam

Everything that I type and everything that I do
Her yazdığım ve yaptığım şeyleri
All those lame gossip sites take it and they make it news
Bütün dedikodu siteleri aldı ve yeni haberler yaptılar
I want my private life private, I'm done trying to please
Özel hayatım özel olsun istiyorum, memnun etmeye çalışmak bitti
I aint living for tabloids, no I'm living for me.
Ben magazin için yaşamıyorum, hayır ben kendim için yaşıyorum
No more emo quotes and big fued with Demi
Daha fazla emo tırnak işareti yok ve demi'yle büüyk kavgalar
Yeah I'm done with all that and the truth is I'm too busy
Evet bütün bunlar bitti ve gerçek şuki ben çok meşgulüm
Yeah I gotta admit I miss Dane Cooks tweets and I really like looking at Katy Perry and Britney.
Evet kabul etmeliyim ki Dane Cooks'u tweet'lerini özledim ve gerçekten Katy Perryye ve Britney'e bakmayı seviyorum
I might have some withdraws I was a little obsessed but I'm peacing out and I'm leaving with this
Berabere bitirmem gerekiyor, biraz takıntılıydım ama ben dışarı çııyorum ve bunları bırakıyorum
Goodbye
hoşçakal
Sekizonbeş; Sade bilgi.